MIROSŁAWA PIETKIEWICZ
Adwokat Mirosława Pietkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów odbyła aplikację sądową w byłym Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką i po pozytywnym zdaniu egzaminu została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie. Przez cały okres pracy zawodowej adwokat Mirosława Pietkiewicz wykształciła i przygotowała do wykonywania zawodu wielu aplikantów adwokackich, którzy dzisiaj są znanymi i cenionymi adwokatami. Niezależnie od pracy zawodowej, prawie od początku działalności adwokat Mirosława Pietkiewicz pracowała na rzecz Samorządu Adwokackiego, pełniąc różne zaszczytne funkcje, w tym przez okres dwóch kadencji funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie jako pierwsza kobieta w tej Izbie. Aktualnie adwokat Mirosława Pietkiewicz jest członkiem władz naczelnych Adwokatury, wchodząc w skład Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Udziela się również społecznie, biorąc udział w akcjach bezpłatnych porad prawnych, jak i jako członek międzynarodowego stowarzyszenia kobiet Soroptimist International.

Adwokat Mirosława Pietkiewicz specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.
 
Dane kontaktowe:
tel. kom. 603 891 547
e-mail: miroslawa@adwokat-pietkiewicz.pl